Övriga tjänster inom arbetsmiljö

Frisk och sjukanmälan

Med Frisk och sjukanmälan erbjuds du som arbetsgivare en effektiv och lönsam sjukfrånvarohantering i företaget. Genom att fånga upp tidiga signaler och riskfaktorer i tid kan adekvata åtgärder sättas in redan från första dagen. Den anställde kan på ett lättillgängligt, enkelt och snabbt sätt anmäla sin sjukfrånvaro. Sjukanmälan tas emot dygnet runt av en erfaren sköterska som gör en kvalificerad bedömning samt ger råd om fortsatt behandling. Arbetsgivaren hålls underrättad om sjukfrånvaro samt initieras om en eventuell rehabiliteringsutredning behöver påbörjas. Sjukanmälan tas emot dygnet runt av en erfaren sköterska som gör en kvalificerad bedömning samt ger råd om fortsatt behandling. Arbetsgivaren hålls underrättad om sjukfrånvaro samt initieras om en eventuell rehabiliteringsutredning behöver påbörjas

Askersundshälsan erbjuder tjänsten:
  • KrisStöd 24 timmar om dygnet alla dagar om året !
  • Vi tillhandahåller personalstöd-krisstöd till ditt företag i händelse av traumatiska kriser som vid våld, hot, rån och olyckor m m .
  • Vi samarbetar numera med Falck Healthcare AB.

Alkoholrådgivning

Vår Personal har utbildning enligt konceptet "Riddargatan 1 – mottagningen för alkohol och hälsa" och vi erbjuder våra tjänster inom stöd för alkohol och drogberoende .

ADRESS: Trädgårdsgatan 5 A, 696 30 ASKERSUND ( gamla Askersundsverken)
TELEFON: 0583-120 20

© Askersundshälsan AB  |  Om cookies  |  Sitemap
Powered by SiteSmart