Hälsovård

Människan är byggd för rörelse. Regelbunden fysisk aktivitet alla organ och bidrar därmed till ökad livskvalitet.

Hälsovård

Fysisk aktivitet är viktigt för bra hälsovård

Att människan är byggd för rörelse och att fysisk aktivitet är viktigt för hälsa och välmående är alltmer klarlagt i ett stort antal välkontrollerade studier. Regelbundet fysiskt aktiva personer har en lägre risk för exempelvis diabetes typ 2, övervikt/ fetma, hjärt-/kärlsjukdom, demens, vissa cancerformer och förtidig död oavsett orsak. Intressant är att ett enstaka pass med fysisk aktivitet kan ha mätbara effekter på blodtryck och blodsockerkontroll. Fysisk aktivitet är indicerad vid behandling av många sjukdomar. Behandlingen med fysisk aktivitet kan vara ett förstahandsalternativ, ett förstahandsalternativ tillsammans med andra livsstilsförändringar eller ett komplement till en farmakologisk behandling. 

Vaccinationer!

Behöver du råd om vilka vaccinationer du behöver eller vill ha mer information, vänligen kontakta oss.